.:: Wójt Gminy ::.


Wójt Gminy Krokowa

Henryk Doering

 (058) 675 41 00   e-mail: urzad@krokowa.pl

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w czwartki od godz. 13.00 do 15.00

---------------------------------------

  Zastępca Wójta Gminy Krokowa 

Jarosław Białk

 (058) 675 41 00   e-mail: urzad@krokowa.pl


 


Kontakt do admin: urzad@krokowa.pl