.:: Og這szenia i Informacje ::.


plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elekrtoenergetycznej - Minkowice, Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej - Krokowa
plik Acrobat Reader   Og這szenie - koncepcja zagospodarowania terenu dla wsi Krokowa
Projekt uchwa造 w sprawie okre郵enia wykazu k徙ielisk na terenie Gminy Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenregetycznej napowietrznej, kablowej, stacji transformatorowej - Wierzchucino, Bia這g鏎a

plik Acrobat Reader   Og這szenie - o przyst徙ieniu do sporz康zenia MPZP oraz oddzia造wania na 鈔odowisko dla dzia趾i nr 37/12 - Parszkowo-K豉nino
plik Acrobat Reader   Og這szenie - o przyst徙ieniu do sporz康zenia MPZP oraz oddzia造wania na 鈔odowisko dla wsi Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   Og這szenie - o przyst徙ieniu do sporz康zenia MPZP oraz oddzia造wania na 鈔odowisko dla wsi Krokowa

plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa og豉sza otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych na 2012 rok
plik MS Word   Wz鏎 oferty

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej - Minkowice, Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej - Krokowa
Agencja Nieruchomo軼i Rolnych w zwi您ku z warunkow umow sprzeda篡 dla dzia貫k po這穎nych w miejscowo軼i S豉woszyno o 豉帷znej pow. 9,3643 ha
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa trzech budynk闚 mieszklanych, wielorodzinnych, komunalnych - Prusewo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrznej 15kV/0,4kV, stacji transformatorowej, linii kablowej - Minkowice
plik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wszcz璚iu post瘼owania - w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budow drogi gminnej wraz z uzbrojeniem - D瑿ki
plik Acrobat Reader   zawiadomienie o wszcz璚iu post瘼owania - pozwolenie na budow drogi gminnej Bia這g鏎a-G鏎czyn-Wierzchucino
plik MS Word   XVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV - Minkowice, Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV - Krokowa
plik MS Word   XVII SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wszcz璚ie post瘼owania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej wysokiego ci郾ienia
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV - Wierzchucino
plik MS Word   XV SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu u篡tkowania istniej帷ego budynku na budynek administracyjny na terenie dzia趾i 7/38 w Krokowej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV - Wierzchucino

Og這szenie o przeprowadzeniu konsultacji spo貫cznych w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp馧pracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarz鉅owymi oraz z podmiotami, o kt鏎ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lnoci po篡tku publicznego i wolontariacie na rok 2012

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu u篡tkowania istniej帷ego budynku na budynek administracyjny na terenie dzia趾i 7/38 w Krokowej
Og這szenie W鎩ta Gminy Krokowa - inwentaryzacja materia堯w zawieraj帷ych azbest
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej na terenie dzia貫k 251, 253 w obr. Brzyno dla zasilania budynk闚 mieszkalnych w miejscowo軼i Brzyno
plik MS Word   XIV SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej obr. Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej - Karwie雟kie B這ta II
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV - Karlikowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie W鎩ta Gminy Krokowa - o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania I
plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa og豉sza konkurs ofert na najem lokalu u篡tkowego
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie W鎩ta Gminy Krokowa o sprostowaniu b喚du pisarskiego
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - O ponownym wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice, gmina Krokowa wraz z prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - O ponownym wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno, gmina Krokowa wraz z prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - O ponownym wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - O ponownym wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo, gmina Krokowa wraz z prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa liniielektroenergetycznej kablowej - Karlikowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie o ponownym wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gazoci庵
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie o ponownym wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Rybacz闚ka"
plik MS Word   XII SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wszcz璚iu post徙owania - w sprawie: wydania decyzji o pozwolenie na budow drogi gminnej wraz z placem serwisowym przepompowni 軼iek闚 i przebudowy sieci kablowej telekomunikacyjnej - Bia這g鏎a, Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV - Minkowice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV - Karwie雟kie B這to II
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa boiska wielofunkcyjnego - Parszkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej - Minkowice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej wraz ze z?aczami kablowo-pomiarowymi - Karlikowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej 0,4kV... - Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - decyzja w sprawie: budowy sieci gazowej鈔edniego ci郾ienia... - dz. 8, 9/2, 9/1 - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej dz. nr 70 - obr. Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci gazowej 鈔edniego cisnienia - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa zaplecza technicznego drogi dojazdowej do przystani rybackiej - D瑿ki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrznej oraz linii kablowych - S豉woszyno oraz demonta istniej帷ej linii napowietrznej oraz stacji s逝powej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej - Karwie雟kie B這to II
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu u篡tkowania istniej帷ego budynku na budynek administracyjny - Krokowa
plik Acrobat Reader   Informacja - o odbytych przetargach na nieruchomo軼i gruntowe - D瑿ki, S逝chowo, Jeldzino i Wierzchucino

plik Acrobat Reader   Og這szenie: nab鏎 do Punkt闚 Przedszkolnych w Wierzchucinie i S豉woszynie
plik Acrobat Reader   do pobrania: Formularz zg這szeniowy

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV - Minkowice
plik Acrobat Reader   Zarz康zenie Nr 95/VI/2011 W鎩ta Gminy Krokowa z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie sk豉dania materia堯w planistycznych i wniosk闚 do opracowania projektu bud瞠tu i wieloletniej prognozy finansowej GMiny Krokowa na 2012 rok
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa boiska wielofunkcyjnego - Parszkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej s逝powej15/0,4 kV, linii elektroenergetycznej, demonta linii, s逝pa - S逝chowo
plik Acrobat Reader   Informacja dot. szacowania szk鏚 w gospodarstwach rolnych i dzia豉ch specjalnej produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

plik MS Word   X SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa s逝powej stacji transformatorowej 250kVA ... - Minkowiece
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa drogi oraz parkingu - 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci gazowej 鈔edniego ci郾ienia do 0,5MPa - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - o uchyleniu uchwa造 o przyst徙ieniu do sporz康zania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Parszczyce
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - Budowa stacji transformatorowej s逝powej, linii elektroenergetycznej napowietrznej oraz kablowej.... obr. S逝chowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - Budowa linii elektroenergetycznej kablowej, na terenie dzia趾i nr 70 po這穎nej w obr.Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - Budowa pompowni uzupe軟iaj帷ej. Obr瑿: Lubkowo oraz Nadole

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa lini napowietrznej SN 15kV ... - S豉woszyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa s逝powej stacji transformatorowej 250kVA... - Minkowice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa pompowni uzupe軟iaj帷ej przy jazie na uj軼iu pia郾icy z jeziora 瘸rnowieckiego: Lubkowo, Nadole
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - Budowa linii elektroenergetycznej 0,4 kV za z陰czami kablowymi - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obewieszczenie - przebudowa gazoci庵u 鈔edniego ci郾ienia PEHD 90 - 畝rnowiec
plik MS Word   IX SESJA RADY GMINY KROKOWA

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - Budowa linie elektroenergetycznej kablowej 0,4kW ze z陰czami kablowymi.

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - Budowa drogi oraz budowa parkingu w obr. ?arnowiec.

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowaniami 軼iek闚 oraz z wymagana infrastuktur - 安iecino , Po販h闚ko , Parszkowo , K豉nino.

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- przebudowa gazoci庵u 畝rnowiec

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa stacji transformatorowej s逝powej S逝chowo

plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa og豉sza przetarg ofertowy na poddzier瘸w gruntu - D瑿ki , Karwie雟kie B這to Drugie , Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   Warunki przetargu
plik Acrobat Reader   Projekt umowy

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie -budowa linii elektroenergetycznej kablowej 0,4kV - Brzyno
plik MS Word   VII SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa poszukuje ch皻nych os鏏 chc帷ych zosta inkasentem op豉ty miejscowej na okres sezonu letniego tj. od 01.07.2011r. do 31.08.2011r.

INFORMACJA

Dnia 02.05.2011r. /poniedzia貫k/

Urz康 Gminy w Krokowej

 jest NIECZYNNY

natomiast dzie 28.05.2011r. /sobota/ jest dniem pracy.


plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa boiska wielofunkcyjnego do pi趾i no積ej i pi趾i koszykowej - Parszkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami 軼iek闚 - Po販h闚ko, Parszkowo, K豉nino, 安iecino

 


plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa drogi oraz parkingu - obr. 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa gazoci庵u 鈔edniego cisnienia PEHD 90 - obr. 畝rnowiec
Informacja dla mieszka鎍闚 - wa積o嗆 dowod闚 osobistych !
plik Acrobat Reader   Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacj zada publicznych w 2011 r.
plik MS Word   VI SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa pompowni uzupe軟iaj帷ej przy jazie na uj軼iu Pia郾icy... - Lubkowo, Nadole
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa s逝powej stacji transformatorowej 250 kVA, budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV... - MInkowice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii elektroenergetycznej ... w miejscowo軼i Odargowo dz. nr 132/1 i 132/2
Og這szenie W鎩ta Gminy Krokowa z dnia 14.02.2011r. - II przetarg na poddzier瘸w nieruchomo軼i po這穎nych w Bia這g鏎ze oraz Karwie雟kich B這tach Drugich

W粑T GMINY KROKOWA OGxSZA OTWARTY KONKURS OFERT: Dzia豉nia na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych - us逝gi rehabilitacji i terapii zaj璚iowej na rzecz mieszka鎍闚 Gminy Krokowa

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa infrastruktury wodoci庵owo-kanalizacyjnej, budowa ci庵u pieszo-jezdnego - Sobie鎍zyce
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV ... - Odargowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa infrastruktury wodoci庵owo-kanalizacyjnej, budowa ci庵u pieszego - Sobie鎍zyce
plik MS Word   IV Sesja Rady Gminy Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - zako鎍zenie postepowania dowodowego w sprawie skreslenia z rejestru zabytk闚 uk豉du ruralistycznego - Karwie雟kie B這ta I i II
plik Acrobat Reader   Zawiadomienie i opinia - w sprawie skre郵enia z rejestru zabytk闚 uk豉du ruralistycznego Karwie雟kie B這ta I i II

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa sieci energetycznej napowietrznej 0,4kV - Lubocino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami 軼iek闚 oraz wymagan infrastruktur towarzysz帷
plik Acrobat Reader   Protok馧 konsultacyjny - Roczny Program Wsp馧pracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarz康owymi i innymi podmiotami o kt鏎ych mowa w art.3 ust.3 ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
plik MS Word   III Sesja Rady Gminy Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa infrastruktury wodoci庵owo-kanalizacyjnej, budowa ci庵u pieszo-jezdnego - Sobie鎍zyce
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii kablowej elektroenergetycznej WN-110kV do zasilania abonenckiej stacji Choczewo ze stacji GPZ ?arnowiec - Ty?owo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii kablowej 0,4kV YAKY 4x120mm2 - Wierzchucino
Og這szenie - o przeprowadzeniu konsultacji spo貫cznych projektu uchwa造 Rady Gminy Krokowa w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp馧pracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarz鉅owymi oraz z podmiotami,

 


plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa boiska wiejskiego dla miejscowo軼i Lubkowo
plik Acrobat Reader   Og這szenie o naborze kandydat闚 na rachmistrz闚 spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno軼i i Mieszka w 2011 roku
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa boiska wiejskiego dla miejscowo軼i Lubkowo

We wtorek 30 listopada 2010r. o godz. 16:00 - w Zamku w Krokowej odb璠zie si inauguracyjna Sesja Rady Gminy Krokowa VI kadencji.

 


 

plik Acrobat Reader   Zarz康zenie W鎩ta Gminy Krokowa w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa sieci wodoci庵owej z przy陰czami w miejscowo軼i G鏎czyn,(obr.Bia這g鏎a i obr.Wierzchucino)
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa kabla optotelekomunikacyjnego od miejscowo軼i W豉dys豉wowo do miejscowo軼i Sobie鎍zyce
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa linii napowietrznej SN15 kV stacji transformatorowej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa sieci wodoci庵owej z przy陰czami w miejscowo軼i G鏎czyn
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowy sieci energetycznej
plik MS Word   LVIII SEJSA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej - S逝chowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sali gimnastycznej - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   LVII SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Nowe zasady uniewa積iania dowod闚 osobistych
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegaj帷ej na budowie domu opieki spo貫cznej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie dot.budowy stacji bazowej PTC na istniej帷ej wie篡 stalowej firmy Polkomtel
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie dot. przebudowy stacji pomp D瑿ki II
plik Acrobat Reader   obwieszczenie dot. budowy sieci wodoci庵owej z przy陰czami w G鏎czynie
 

* * * * *

Przypominamy, i z dniem 15 pa寮ziernika 2010 r. mija termin sk豉dania wniosk闚 o przyznanie stypendium naukowego Rady Gminy Krokowa za wysokie wyniki w nauce w semestrze letnim 2009/2010 r.

Wnioski dost瘼ne s w Biurze Obs逝gi Interesant闚 (bud. A), b康 w Biurze Rady Gminy Krokowa (bud. B)

Szczeg馧owe informacje pod numerem telefonu (058) 6754130.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

* * * * *

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie dot. budowy Szko造 Podstawowej w Wierzchicnie
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie-budowa sali gimnastycznej dobudowanej do budynku gimnazjum
plik Acrobat Reader   WA烤E! Informacja dot. porz康ku obrad Rady Gminy Krokowa w dniu 24.10.2010r.


plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa lini elektromagnetycznej kablowej nN 0,4 kV - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- rozbudowa szkoly podstawowej- Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa stacji bazowej PTC na istniejacej wie篡 stalowej- Odargowo
plik MS Word   LVI SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- budowa gazoci庵u wysokiego ci郾ienia o 鈔ednicy nominalnej DN 150 mm
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie- rozbudowa szko造 podstawowej- Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa gazoci庵u wysokiego cisnienia o 鈔ednicy nominalnej DN 150 mm - Karlikowo, 安iecino, Po販h闚ko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 zmar貫go Kazimierza Papierak, s. Ignacego i Zofii ostatnio zamieszka貫go w Karwie雟kich B這tach, w. nieruchomo軼i nr 153/1
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej WN-110kV do zasilania abonenckiej stacji Choczewo ze stacji GPZ 畝rnowiec - Ty這wo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa stacji bazowej PTC - Odargowo
plik MS Word   LV SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Zarz康zenie W鎩ta Gminy Krokowa - w sprawie sk豉dania materia堯w i wniosk闚 do projektu bud瞠tu Gminy Krokowa na 2011r.

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sali widowiskowo-sportowej, 陰cznika wraz z niezb璠n infrastruktur dz. 2/25 - Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 zmar貫go Jana Okr鎩, s. J霩efa i Teresy ostatnio zamieszka貫go w Lubocinie, w. nieruchomo軼i nr 69/2
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sali widowiskowo-sportowej, 陰cznika wraz z niezb璠n infrastruktur - Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa nawanialni na gazoci庵 鈔edniego ci郾ienia na terenie kopalni 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa stacji pomp D瑿ki II - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sali gimnastycznej - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa nawanialni kontaktowej wraz z zabudow na gazoci庵 na terenie kopalni D瑿ki dz. nr 514 w m. Karwie雟kie B這ta
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa nawanialni kontaktowej wraz z zabudow na gazoci庵 na terenie kopalni Odargowo dz. nr 131
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa nawanialni kontaktowej wraz z zabudow na gazoci庵 na terenie kopalni Odargowo dz. nr 41
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa liniienergetycznej napowietrznej 0,4kV wraz z przebudow transformatora - Karlikowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa boiska wiejskiego - Lubkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sali gimnastycznej - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sali widowiskowo-sportowej, 豉cznika wraz z niezb璠n infrastruktur - Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa stacji pomp Karwia na terenia dz. 139 w Karwie雟kich B這tach


plik Acrobat Reader   Og這szenie - Otwarty Konkurs Ofert na: pomoc spo貫czna, us逝gi opieki hospicyjnej, dzia豉nia na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych
plik Acrobat Reader   Oferta
plik Acrobat Reader   Wz鏎 sprawozdania
plik Acrobat Reader   Wz鏎 umowy


plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii kablowej - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa sieci energetycznej... - Lubocino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa linii energetycznej napowietrznej 0,4kV - Karlikowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV - Brzyno
plik MS Word   LIII SESJA RADY GMINY KROKOWA W DNIU 18.06.2010 R.
Og?oszenie o naborze na rachmistrz闚 spisowych

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - demonta linii elektroenergetycznej napowietrznej, budowa linii elektroenergetycznej kablowej, przebudowa ... - Po販h闚ko
Informujemy, 瞠 termin majowej sesji Rady Gminy Krokowa planowanej na dzie 28.05.2010 r. zosta przesuni皻y na po這w czerwca.
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci wodoci庵owej z przy豉czami - Wierzchucino
plik MS Word   LII SESJA RADY GMINY KROKOWA W DNIU 30 KWIETNIA 2010 ROKU
plik Acrobat Reader   Zarz康zenie W鎩ta Gminy Krokowa w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - demonta, budowa i przebudowa linii elektroenrgetycznej kablowej, napowietrznej - Po販h闚ko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci wodoci庵owej z przy豉czami w miejscowo軼i G鏎czyn - obr. Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa kabla optotelekomunikacyjnego
plik MS Word   XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA W DNIU 19 MARCA 2010 ROKU
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa istniej帷ej linii napowietrznej - Lubocino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa odcinka sieci wodociagowej - Lubkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci wodoci庵owej z przy豉czami w miejscowo軼i G鏎czyn - obr. Bia這g鏎a i Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - sprostowanie oczywistej pomy趾i pisarskiej dla: budowa grupowego uj璚ia wody oraz stacji uzdatniania wody - Minkowice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa odcinka sieci wodoci庵owej - Lubkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 zmar貫go Goyke Irmgard - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa pompowni uzupe軟iajacej przy jazie na uj軼iu Pia郾icy z Jeziora 畝rnowieckiego - Lubkowo i Nadole
plik Acrobat Reader   Informacja W鎩ta Gminy Krokowa z dnia 12 lutego 2010r. - uzupe軟ienie 1 strony w cz窷ci nag堯wkowej protoko逝 z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad projektem MPZP dla wsi Karwie雟kie B這ta Pierwsze i Drugie
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 zmar貫j Ewy Roring dz. 760 - obr. S豉woszyno lub osoby sprawuj帷ej faktyczny zarz康 maj徠kiem masy spadkowej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - demonta linii elektroenergetycznej napowietrznej - Po販h闚ko
plik Acrobat Reader   Protok馧 z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj皻ymi rozwi您aniami w projekcie studium uwarunkowa i kierunk闚 zagopodarowania przestrzennego gminy Krokowa z dnia 22.01.2009r.
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa chodnika wzd逝 drogi powiatowej - Brzyno
plik MS Word   XLVIII Sesja Rady Gminy Krokowa
plik Acrobat Reader   Og這szenie W鎩ta Gminy Krokowa o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania I w gminie Krokowa
Przedsi瑿iorco!
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BRZYNO i prognoz oddzia造wania ustale zmiany planu na 鈔odowisko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BRZYNO wraz z prognoz odzia造wania na 鈔odowisko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa chodnika wzd逝 drogi powiatowej - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa kabla optotelekomunikacyjnego - K豉nino, Parszkowo, Sulicice, S豉woszyno, Minkowice, Krokowa
plik Acrobat Reader   Wyniki konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrfowych i kasowych w Szkole Podstawowej im. Kontradmira豉 W這dzimierza Steyera w Krokowej
plik MS Word   XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Protok馧 z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj皻ymi rozwi您aniami w projekcie studium uwarunkowa i kierunk闚 zagopodarowania przestrzennego gminy Krokowa z dnia 28.05.2009r.
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa domu opieki spo貫cznej "Wioska Seniora" - K豉nino
plik MS Word   XLV SESJA RADY GMINY KROKOWA W DNIU 27 LISTOPADA 2009 ROKU
plik Acrobat Reader   Zarz康zenie W鎩ta Gminy Krokowa w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmentu wsi Minkowice w gminie Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci wodoci庵owej z przy豉czami w Wybudowaniach Wierzchuci雟kich - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci wodoci庵owej z przy陰czami w miejscowo軼i G鏎czyn - Bia這g鏎a i Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa odcinka sieci wodoci庵owej - Lubkowo

OGΜSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ犵NICZE - SPECJALISTA DS. KADROWYCH I KASOWYCH - Szko豉 Podstawowa im. kontradmira豉 W這dzimierza Steyera w Krokowej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa chodnika wzd逝 drogi powiatowej - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - decyzja w sprawie ustalenia warunk闚 zabudowy dla inwestycji polegaj帷ej na abonenckiej stacji 110/SN D瑿ki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - decyzja w sprawie ustalenia warunk闚 zabudowy dla inwestycji polegaj帷ej na budowie linii kablowych SN oraz linii optotelekomunikacyjnych - 畝rnowiec, Karwie雟kie B這ta
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - decyzja w sprawie ustalenia warunk闚 zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegaj帷ej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV.s逝powej stacji SN/nn oraz linii kablowych nn-0,4kV - Wierzchucino

Prognoza oddzia造wania na 鈔odowisko - dla Projektu MPZP dla fragmentu wsi Karwie雟ki B這ta I i II

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwie?skie B?ota I i II
plik Acrobat Reader   cz. tekstowa (pdf, ok. 1MB)
plik Acrobat Reader   za陰cznik nr 1
plik Acrobat Reader   Za陰cznik 2 - cz窷 1
plik Acrobat Reader   Za陰cznik 2 - cz窷 2
plik Acrobat Reader   za陰cznik nr 3
plik Acrobat Reader   za陰cznik nr 4
plik Acrobat Reader   za陰cznik nr 5

plik MS Word   XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszcenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01.10.2009r. - o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupe軟iaj帷ych do Rady Gminy Krokowa
plik Acrobat Reader   Kontrola celowo軼i i zgodno軼i z prawem gospodarowania 鈔odkami publicznymi za 2007r.
plik Acrobat Reader   Og這szenie - o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwie雟kie B這ta I i II w gminie Krokowa
plik Acrobat Reader   Obiweszczenie - budowa abonenckiej stacji 110/SN D瑿ki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrzno-kablowej
plik Acrobat Reader   Obweiszczenie - budowa linii kablowych oraz linii optotelekomunikacyjnej - 畝rnowiec, Karwie雟kie B這ta
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 03.09.2009r. w sprawie przyjmowania zg這sze list kandydat闚 na radnego w wyborach uzupe軟iaj鉍ych do Rady Gminy Krokowa w okr璕u wyborczym nr 13 zarzadzonych na dzie 11 padziernika 2009r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 03.09.2009r. w sprawie powo豉nia Gminnej Komisji Wyborczej

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrzno-kablowej 110kV od projektowanej stacji abonenckiej SN/110kV "D瑿ki" do istniej帷ej stacji 400/110kV "畝rnowiec"
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii kablowych SN oraz linii optotelekomunikacyjnej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa aboneckiej stacji 110/SN D瑿ki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - decyzja w sprawie modernizacji stacji bazowej telefonii kom鏎kowej PTK Centertel - Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   WZ紑 ZGΜSZENIA KANDYDAT紟 NA CZΜNK紟 OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

plik MS Word   Prognoza oddzia造wania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci dzia趾i nr 451/1 po這穎nej w obr瑿ie 畝rnowiec, gmina Krokowa Rybacz闚ka
plik graficzny   Za章cznik graficzny: Prognoza oddzia造wania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci dzia趾i nr 451/1 po這穎nej w obr瑿ie 畝rnowiec, gmina Krokowa Rybacz闚ka (1:1000).
plik MS Word   Projekt uchwa?y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz??ci dzia?ki nr 451/1 po?o?onej w obr?bie ?arnowiec, gmina Krokowa ? "Rybacz闚ka"
plik graficzny   Za章cznik do projekt uchwa造 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci dzia趾i nr 451/1 po這穎nej w obr瑿ie 畝rnowiec, gmina Krokowa "Rybacz闚ka"
plik Acrobat Reader   Og這szenie - o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz窷ci dzia趾i nr 451/1 po這穎nej w obr瑿ie 畝rnowiec, gmina Krokowa - "Rybacz闚ka", zmienionego po pierwszym wy這瞠niu projektu planu do publicznego wgl康u
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa elektoenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, s逝powej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej - Wierzchuciono
plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomo軼i - wykaz nieruchomo軼i przeznaczonych do sprzeda篡 w miejscowo軼i D瑿ki

WYBORY UZUPEΛIAJ。E DO RADY GMINY KROKOWA
W OKR癿U NR 13

plik Acrobat Reader   OBWIESZCZENIE - Komisarza Wyborczego w Gda雟ku w sprawie wybor闚 uzupe軟iaj帷ych do Rady Gminy Krokowa w okr璕u wyborczym Nr 13
plik Acrobat Reader   Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie trybu zg豉szania kandydat闚 na cz這nk闚 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej powo造wanej dla przeprowadzednia wybor闚 uzupe軟iaj帷ych do Rady Gminy Krokowa w okr璕u wyborczym Nr 13
plik Acrobat Reader   Informacja Komisarza Wyborczego w Gda?sku - w sprawie trybu przyjmowania zawiadomie?o utworzeniu komitetu wyborczego dla zg?aszania kandydat闚 na radnych w wyborach uzupe?niaj?cych

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wymiana anten oraz zmiana konfiguracji anten sektorowych i radioliniowych na wie篡 stra篡 granicznej dz. nr 13/8 - Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   Og?oszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urz?dzie Gminy Krokowa
Og這szenie - nab鏎 do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego
Informacja o uniewa積ieniu naboru pracownika LGD Bursztynowy Pasa- specjalista ds. naboru wniosk闚 i administracji
plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomo軼i - wykaz nieruchomo軼i przeznaczonych do sprzeda篡 w miejscowo軼i Minkowice
W粑T GMINY KROKOWA og豉sza OTWARTY KONKURS OFERT na realizacj zadania publicznego w 2009 roku przez podmioty prowadz鉍e dzia豉lno po篡tku publicznego w formie wsparcia realizacji zada w zakresie: Pomoc spo貫czna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej oraz wyr闚nywanie szans tych rodzin i os鏏, promocji i organizacji wolontariatu us逝gi opieki hospicyjnej na rzecz mieszka鎍闚 Gminy Krokowa
plik MS Word    za. 1. Wz鏎 Oferta
plik MS Word    za. 2 Sprawozdanie
plik MS Word    za. 3 Wz鏎 Umowy
plik MS Word    za. 4 Za陰cznik do umowy

plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomo軼i - wykaz nieruchomo軼i przeznaczonych do sprzeda篡 w miejscowo軼i S逝chowo
plik Acrobat Reader   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds Gospodarki Komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urz璠zie Gminy Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa nas逝powej stacji transformatorowej dz. 765 - S豉woszynko, oraz budowa sieci kablowej dz. 765, 777, 722/2 - S豉woszynko
plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomo軼i - wykaz sprzeda篡 lokali mieszkalnych wraz z udzia豉mi w prawie w豉sno軼i - S逝chowo
plik Acrobat Reader   Og這szenie W鎩ta Gminy Krokowa w sprawie: sporz康zenia wykazu nieruchomo軼i przeznaczonych do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc闚
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 zmar貫go J霩efa Pawlikowskiego dz. 347/5 - Minkowice
Informacja o zako鎍zeniu programu "Wyr闚nywanie szans edukacyjnych uczni闚 z terenu Gminy Krokowa"
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa pompowni uzupe軟iajacej przy jazie na uj軼iu Pia郾icy z Jeziora 畝rnowieckiego - Lubkowo i Nadole
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - modernizacja stacji bazowej telefonii kom鏎kowej PTK Centertel - Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej 0,4kV - Lubocino
plik Acrobat Reader   Nab鏎 na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. naboru wniosk闚 i administracji - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia豉nia "Bursztynowy Pasa"

Informacja - w sprawie terminu sk豉dania ofert przez kandydat闚 na stanowiska dyrektor闚 szk馧 podstawowych w: Krokowej, Lubocinie, S豉woszynie, 畝rnowcu
plik Acrobat Reader   Informacja o budowie zak豉du zamra瘸nia i magazynowania surowca i produktu rybnego, na terenie dzia趾i nr 199/151 obr瑿 Kartoszyno, gm. Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 Stefana Formeli dz. nr. 116/3 - S逝chowo
plik Acrobat Reader   Zarz康zenie W鎩ta Gminy Krokowa w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
plik Acrobat Reader   Lista kandydat闚 spe軟iaj帷a wymagania formalne na stanowisko podinspektora DS gospodarki komunalnej
W粑T GMINY KROKOWA - og豉sza konkurs na kandydat闚 na stanowiska dyrektor闚 Szk馧 Podstawowych w: Krokowej, Lubocinie, S豉woszynie, 畝rnowcu
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji publicznego: przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV polegaj帷ej na wymianie przewod闚 od stacji transformatorowej w Wierzchucinie
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej 0,4kV - Lubocino
plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomo軼i - wykaz sprzeda篡 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w u篡tkowanie wieczyste u豉mkowej cz窷ci gruntu na rzecz najemc闚 - Lisewo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - o przyst徙ieniu do sporz康zenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania I
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegaj帷ej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC w Prusiewie
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - w sprawie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej-Brzyno
plik Acrobat Reader   Og這szenie o naborze na wolne stanowisko urz璠nicze
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 - Fryderyka Abraham - dz. nr 129 Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 Jana W豉dys豉wa Wsza貫k dz. nr 130 - Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - decyzja w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV oraz s逝powej stacji transformatorowej - 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PLUS GSM - Odargowo
Na stronie Urz璠u Gminy w Krokowej www.krokowa.pl znajduje si PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNK紟 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa nas逝powej stacji transformatorowej - S豉woszynko

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t這cznej wraz z przepompowni 軼iek闚 - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej 0,4kV - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Informacja - W鎩t Gminy Krokowa zatrudni osob na zast瘼stwo w Referacie Gospodarki Komunalnej

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - o wy這瞠niu do publicznego wgl康u studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - decyzja w sprawie odbudowy wa堯w przeciwpowodziowych rzeki Karwianki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC na dzia販e nr 217/2 w Prusewie
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej 0,4kV - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrznej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV oraz s逝powej stacji transformatorowej na dzia趾ach nr 492/3, 492/4, 492/5, 527 - obr. 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej t這cznej wraz z przepompowni 軼iek闚 - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - dla inwestycji polegajacej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci庵owej na terenie dzia貫k o numerach 610, 629/4 - 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - odbudowa wa堯w przeciwpowodziowych rzeki Karwianki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - postanowienie prostuj帷e oczywiste pomy趾i
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 dz. nr 40 - Po販h闚ko
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 dz. nr 40 - ?arnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa kabla optotelekomunikacyjnego od m. W豉dys豉wowo do m. Sulicice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - spadkobiercy zmar貫go w豉軼iciela nieruchomo軼i nr 199 - 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Og這szenie W鎩ta Gminy Krokowa z dnia 27.02.2009r. w sprawie procedurysporzadzania studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa
Zmiana czasu pracy Inspektora ds. le郾ictwa

plik Acrobat Reader   Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na dzia趾ach 225/1, 226, 257, 1997 oraz cz窷 dzia趾i 1993 obr瑿 Karwie雟kie B這ta I, gmina Krokowa
plik Acrobat Reader   Mapka do w/w decyzji
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - spadkobiercy zmar造ch w豉軼icieli nieruch. dz. nr 221 - Goszczyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - spadkobiercy zmar造ch w豉軼icieli nieruch. dz. nr 215/2 - Sulicice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - rozbudowa stacji bazowej BTS 30808 na istniej帷ej wie篡 zlokalizowanej na dzia貫 13/8 obr瑿 Bia這g鏎a, gm Krokowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC - Brzyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrznej, oraz s逝powej stacji transformatorowej - 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie W鎩ta Gminy krokowa - o zmianie zakresu postepowania - odbudowa wa堯w przeciwpowodziowych rzeki Karwianki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrznej - S豉woszyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci庵owej na terenie dzia貫k o nr 610, 629/4 - 畝rnowiec

ROK 2008

plik Acrobat Reader   Decyzja - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrzno-kablowej 110kV od projektowanej stacji aboneckiej SN/110kV "D瑿ki" do istniej帷ej stacji 400/110kV 畝rnowiec
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 Antoniego Karpina i Jadwigi Karpina dz. 180 - Minkowice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚 Jana Wsza貫k dz. 130 - Krokowa

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci wodoci庵owej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej t這cznej wraz z przepompowni 軼iek闚 - S豉woszyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej t這cznej wraz z przepompowni 軼iek闚 - Wierzchucino

plik Acrobat Reader   Informacja o wynikach naboru na stanowisko M這dszego Referenta ds Obs逝gi Rady Gminy
plik Acrobat Reader   Lista kandydat闚 spe軟iaj帷a wymagania formalne na stanowisko m這dszego referenta ds obs逝gi Rady Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacji w Urz璠zie Gminy Krokowa

PROJEKT - STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNK紟 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROKOWA
plik Acrobat Reader   Projekt studium - cz窷 tekstowa
plik Acrobat Reader   Kierunki zagospodarowania przestrzennego
plik Acrobat Reader   Uwarunkowania
plik Acrobat Reader   Za豉cznik - Struktura, waloryzacja i kszta速owanie 鈔odowiska przyrodniczego

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - rozbudowa stacji bazowej BTS 30808 na dzia販e 13/8 obr瑿 Bia這g鏎a
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wzywam spadkobierc闚
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - 1. rewaloryzacja terenu cmentarza ewangelickiego Karwie雟kie B這ta I 2. budowa ci庵u pieszego i pieszo-jezdnego Karwie雟kie B這ta I
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci庵owej na terenie dzia貫k o numerach 610, 629/4 - w miejscowo軼i 畝rnowiec

plik Acrobat Reader   Zarz康zenie Nr 311/V/2008 W鎩ta Gminy Krokowa z dn. 16 grudnia 2008r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa - og豉sza nab鏎 na wolne stanowisko pracy: m這dszego referenta ds obs逝gi Rady Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacji w Urz璠zie Gminy Krokowa

Obwieszczenie - spadkobiercy zmar造ch w豉軼icieli nieruch. dz. nr 10 i nr 11 - Lubkowo
Obwieszczenie - wezwania spadkobierc闚

OGΜSZENIE - o wy這瞠niu do publicznego wgl鉅u projektu studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa
Obwieszczenie - budowa obiektu inwentarskiego - obory i budynku udojni w Karwie雟kich B這tach I
Obwieszczenie - budowa obiektu inwentarskiego - obory i budynku udojni w Karwie雟kich B這tach I
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej t這cznej wraz z przepompowni 軼iek闚 - S豉woszyno
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC na dzia販e nr 217/2 w Prusewie
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni 軼iek闚 - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Og這szenie - dzier瘸wa na 15 lat nieruchomo軼i po這穎nej w D瑿kach w celu prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrznno-kablowej 110kV od projektowanej stacji abonenckiej SN/110kV "D瑿ki" do istniej帷ej stacji 400/110kV "畝rnowiec"
plik Acrobat Reader   Decyzja - budowa linii kablowych SN oraz linii optotelekomunikacyjnej od projektowanej farmy wiatrowej "Pomorze" do projektowanej stacji abonenckiej SN "D瑿ki"
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - odbudowa wa?闚 przecipowodziowych rzeki Karwianki od km. 2+470 do km. 4+810
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno
plik Acrobat Reader   Zarz康zenie nr 282/V/2008 W鎩ta Gminy Krokowa z dnia 09.10.2008r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC na dzia販e nr 217/2 w Prusewie
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa sieci wodoci庵owej od miejcowo軼i Domatowo do osady D帳rowa
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa przystani na Jeziorze 畝rnowieckim - 96/2 Lubkowo
plik Acrobat Reader   Obwiesczenie - budowa przystani na Jeziorze 畝rnowieckim - Lubkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa przystani na Jeziorze 畝rnowieckim
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - przebudowa stacji pomp Karwia
plik Acrobat Reader   W鎩t Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomo?ci - wykaz nieruchomo?ci przeznaczonej do oddania w dzier?aw?
plik Acrobat Reader   Og這szenie - sporz康zenie wykazu nieruchomo軼i przeznaczonej do oddania w dzier瘸w
plik Acrobat Reader   Decyzja - budowa abonenckiej stacji 110SN D瑿ki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa drogi i parkingu na dz. nr 1182 w Wierzchucinie
plik MS Word   Og這szenie - "Ucze na wsi obszar A. W ramach tego programu istnieje mo磧iwo ubiegania si przez osoby niepe軟osprawne zamieszkuj鉍y na terenie Gminy Krokowa o dofinansowanie koszt闚 nauki.
plik MS Word   Wniosek - "Ucze na wsi"

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy gazoci庵u wysokiego cisnienia wraz ze stref ochronn
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie o przyst徙ieniu do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sulicice II
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie o przyst徙ieniu do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sulicice I
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii kablowych i optotelekomunikacyjnej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa przystani nad jeziorem 畝rnowieckim w miejscowo軼i Lubkowo
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa przystani nad jeziorem 畝rnowieckim w miejscowo軼i Lubkowo
plik Acrobat Reader   Obiweszczenie - budowa przystani na Jeziorze 畝rnowieckim
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii swiat這wodowej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrznej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie o wszcz璚iu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dzia趾ach w obr瑿ie ewidencyjnym Karwie雟kie B這ta I
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa aboneckiej stacji 110/SN D瑿ki
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - wezwanie do udzia逝 w postepowaniu administracyjnym dla inwestycji polegajacej na budowie linii napowietrzno-kablowej 110kV
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji i nwestycji polegajacej na budowie drogi i parkingu w miejscowo軼i Wierzchucino
plik MS Word   Zaproszenie do sk豉dania ofert na zakup kamienia 豉manego bruku drogowego
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii napowietrzno-kablowej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - urzadzenie drogi na dzia販e 1182 - Wierzchucino
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa linii kablowych i optotelekomunikacyjnej
plik Acrobat Reader   Obwieszczenie - budowa abonenckiej stacji 110/SN D?bki
OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie: Pomoc spo貫czna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej oraz wyr闚nywanie szans tych rodzin i os鏏, promocji i organizacji wolontariatu us逝gi opieki hospicyjnej na rzecz mieszka鎍闚 Gminy Krokowa
plik MS Word   Za陰cznik

plik Acrobat Reader   Wykaz nieruchomo軼i przeznacznych do sprzeda篡 w miejscowo軼i Odargowo

plik Acrobat Reader   Obwieszczenie w sprawie wezwania spadkobierc闚 zmar貫go wsp馧wla軼iciela nieruchomo軼i przy ul. S這necznej 11/4 lub os鏏 sprawuj帷ych faktyczny zarz康 maj徠kiem masy spadkowej
plik Acrobat Reader   Informacja o publikacji wezwania spadkobierc闚 zmar貫j strony i os鏏 sprawuj帷ych zarz康 majatkiem masy spadkowej
plik Acrobat Reader   OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krokowa

plik Acrobat Reader   Wykaz nieruchomo軼i przeznacznych do sprzeda篡 w miejscowo軼i D瑿ki i S豉woszyno
plik Acrobat Reader   informacja dot. punktu przyjmowania zazna podatkowych

Informacje Naczelnika Urz?du Skarbowego w Pucku dotycz?ce godzin pracy w/w urz?du

Spotkanie konsultacyjnoszkoleniowe z zakresu PROW - O 3 dzia豉nie 3.11 oraz 3.21
plik Acrobat Reader   Zarz康zenie Nr 200/V/2008 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

plik Acrobat Reader   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds ksiegowo軼i

plik Acrobat Reader   Lista kandydat闚 spe軟iaj帷ych wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds ksi璕owo軼i

Obwieszczenie w sprawie post瘼owania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj鉍ej na budowie trzech wolnostoj鉍ych turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW ka盥a, na dzia趾ach nr 15/6 i 17 obr瑿 Sulicice, gmina Krokowa.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegajacej na budowie sieci wodociagowej na trasie 畝rnowiec (uj璚ie wody) do miejscowoci D瑿ki

plik Acrobat Reader   Wykaz nieruchomo軼i przeznacznej do oddania w dzier瘸w na rzecz dotychczasowych dzier瘸wc闚 w drodze bezprzetargowej obejmuj帷ej cz窷 dzia趾i nr 423/4 po這zonej w obrebie 畝rnowiec KW Nr 16612 z przeznaczeniem na cele handlowe
plik Acrobat Reader   Nab鏎 na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds ksi璕owo軼i w Referacie Finans闚 i Bud瞠tu w UG Krokowa

Obwieszczenie w sprawie post瘼owania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj帷ej na budowie trzech wolnostoj帷ych turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW ka盥a, na dzia趾ach nr 15/6 i 17 obr瑿 Sulicice, gmina Krokowa.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PROGRAMIE NAJBLI特ZEJ SESJI RADY GMINY KROKOWA


Zawiadomienie o wszcz璚iu post瘼owania (budowa sieci wodoci鉚owej na trasie 畝rnowiec - D瑿ki

Obwieszczenie: o budowie sieci wodociagowej na trasie 畝rnowiec (uj璚ie wody) do miejscowoci D瑿ki z pod章czeniami do istniej鉍ej sieci oraz zbiornikami zapasu wody na uj璚iu wody w 畝rnowcu

plik MS Word   Og這szenie w sprawie dofinansowania utylizacji azbestu oraz wyrob闚 zawieraj帷ych azbest

* * * * *

Przypominamy, i z dniem 15 marca 2008 r. mija termin sk豉dania wniosk闚 o przyznanie stypendium naukowego Rady Gminy Krokowa za wysokie wyniki w nauce w semestrze zimowym 2007/2008r.

Wnioski dost瘼ne s w Biurze Obs逝gi Interesant闚 (bud. A), b康 w Biurze Rady Gminy Krokowa (bud. B)

Szczeg馧owe informacje pod numerem telefonu (058) 6754130.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

* * * * *

plik MS Word   Obwieszczenie O przyst徙ieniu do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwie雟kie B這ta I i II w gminie Krokowa

plik MS Word   Zarzadzenie W鎩ta w sprawie opracowania materia堯w planistycznych na rok bud瞠towy 2008

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko g堯wnego ksi璕owego Gimnazjum w Korkowej (10-08-2007r.)

Og這szenie o wy這瞠niu do publicznego wgl鉅u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo.

Zmianie uleg造 numery telefon闚 Urz璠u Gminy w Krokowej oraz numeracja telefon闚 bezpo鈔ednich ...

WYKAZ GMINNYCH DZIAΒK

 


Kontakt do admin: urzad@krokowa.pl