.:: Stanowiska ::.


STANOWISKA

 1. Henryk Doering            Wójt Gminy Krokowa
 2. Jarosław Białk                Zastępca Wójta Gminy Krokowa
 3. ------------------                  Sekretarz Gminy Krokowa
 4. Ewa Szymańska              Skarbnik Gminy Krokowa


I.  REFERAT  FINANSÓW  I  BUDŻETU

 1. Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu - Ewa Szymańska.
 2. Z-ca Skarbnika Gminy / Z-ca Kierownika Referatu - Elżbieta Żuk.
 3. Stanowisko ds. księgowości i prowadzenia kasy - Katarzyna Komkowska.
 4. Stanowisko ds. księgowości - Danuta Pieper.
 5. Stanowisko ds. księgowości  i opłat lokalnych- Joanna Jeka.
 6. Stanowisko ds. księgowości - Krystyna Kohnke.
 7. Stanowisko ds. podatków i opłat - Teresa Kwiatkowska.
 8. Stanowisko ds. podatków,  opłat i administracyjnych - Wanda Ceynowa.
 9. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, podatków i opłat - Anna Nowak.
 10. Stanowisko ds. podatków i opłat administracyjnych - Anita Rigga
 11. Stanowisko ds. księgowości - Elżbieta Maszke

II.  REFERAT  ROZWOJU   LOKALNEGO   I   INTEGRACJ   EUROPEJSKIEJ

 1. Kierownik Referatu, stanowisko ds. obsługi projektów - Grzegorz Zaczek. 
 2. Stanowisko ds. zamówień publ. i rozliczeń projektów - Mariusz Domachowski.
 3. Stanowisko ds. obsługi projektów - Piotr Ciskowski.

IIIREFERAT  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  I  GEODEZJI

 1. Kierownik Referatu, stanowisko ds. prawnio-administracyjnych - Maria Rozbicka-Szyndler.
 2. Stanowisko ds. architektury i urbanistyki - Teresa Szulc.
 3. Stanowisko ds. geodezji - Jolanta Ebertowska.
 4. Stanowisko ds. administracyjnych  - Dorota Herta

IV.  REFERAT  OŚWIATY,  KULTURY,  TURYSTYKI  I  SPORTU

 1. Kierownik Referatu, stanowisko ds. oświatowych - Izabela Adamczyk.
 2. Stanowisko ds. kultury, sportu i inwestycji sołeckich - Krzysztof Wiśniewski.
 3. Stanowisko ds. turystyki, zdrowia, rozliczeń transportu i łaczności. - Krzysztof Obszyński.

V. REFERAT  SPRAW  OBYWATELSKICH   I  ORGANIZACJI 

 1. Kierownik Referatu - Krzysztof Rocławski.
 2. Stanowisko ds obywatelskich i wojskowych - Krystyna Damps.
 3. Stanowisko ds dowodów osobistych administracji i obsługi rolnictwa - Luiza Damps-Zawisza.
 4. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy - Dominika Olszewska.
 5. Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej - Gabriela Białk.
 6. Stanowisko ds. obsługi klientów i działalności gospodarczych - Longina Jeka.
 7. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Alicja Siniczyn.
 8. Stanowisko ds. obsługi klientów i elektronicznego obiegu dokumentów - Celina Baranowska
 9. Stanowisko ds. p.poż. i bhp, zarzadania kryzysowego i OC- Ewelina Brzozowska
 10. Stanowisko kierowcy - Tadeusz Boiński.
 11. Konserwator - Bogdan Dettlaff
 12. Stanowiska sprzątaczek - Magda Huniewicz, Grażyna Pawlikowska.
 13. Stanowisko ds. komputerowych i obsługi stron internetowych - obsługa przez firmę Usługi informatyczne - Dariusz Kaleta.

VI. REFERAT  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ 

 1. Kierownik Referatu, stanowisko ds. ochrony środowiska - Iwona Tylicka.
 2. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - Zdzisław Ciskowski.
 3. Stanowisko ds. ochrony środowiska - Witold Machalski.
 4. Stanowisko ds. gospodarczych, porządkowych i administracyjnych - Natalia Abraham.

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 1. Radca Prawny Urzędu Gminy - Anna Zymni.
 2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Lucjan Gordziej.
 3. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Melania Kuptz

PEŁNOMOCNICY WÓJTA

 1. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Maria Żebrowska.
 2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Krzysztof Rocławski

 


Kontakt do admin: urzad@krokowa.pl